Radio menu

Profil

RADIO 1049 I/S  understiftelse drives i i lejede lokaler og med lejet udstyr.

MISSION
Vi skaber meningsfuld og lokal radiokommunikation gennem RADIO1049-udsendelser til borgere, private- og offentlige virksomheder i Sorø Kommune og i radioens dækningsområde.

VISION
Vores ledestjerne er at bringe RADIO1049's kommunikation på forkant med udviklingen i alle kroge af lokalsamfundet og dermed bidrage til øgede værdier for os selv, borgerne, private- og offentlige virksomheder. Vi søger hele tiden den perfekte kommunikationsform, som kan afstikke kursen mod visionen på en etisk forsvarlig måde.

INDSATSOMRÅDER
Vi søger hele tiden at kvalitetsforbedre lyden indenfor det gældende dækningsområde.

Udvikling og forbedring af produktionsmetoder indenfor synops, interviews, direkte studieudsendelser og opsøgende/ude- produktioner.

Udvikle og ibrugtage den seneste udvikling på det produktionstekniske område og på sendeområdet.

Et kærneområde for os er at tilbyde alsidig musik for alle aldersgrupper med vægt på dansksproget musik.

For at tilbyde den bedste kvalitet i vore udsendelser, samarbejder vi med lokale medievirksomheder, ugeaviser, dagblade og reklamevirksomheder.

Formidling af informationer til borger og samfund fra Sorø Kommune.

Dybdeborende Breddeidræt og eliteidræt med udsendeler om foreninger og direkte med idrætsfolk.

Deltage i lokaldebat og lokaldialog på alle mulige områder.

Gennemgående positive og etiske holdninger til kommunikation og ærlig formidling af budskaber og information, afholde os fra at tage politisk stilling for eller imod, være fri for eksterne, erhvervsmæssige interesser, ikke at formidle personlige, negative/kritiske budskaber.

Skolesamarbejde, skoleelever laver radio.

Idrætsamarbejde med lokale foreninger om idrætsprojekter.

Samarbejde med Sorø Kirke om transmission af gudstjenester.

Erhvervssamarbejde om markedsføring.

Nyhedsformidling lokalt, herunder sportsnyheder


November 2007
Bestyrelsen for RADIO 1049 Lokal Radio Sorø